Soovitatav, 2020

Toimetaja Valik

Määratlus SLA

Mis on SLA:

SLA tähistab Service Level Agreement-i, mis tähendab " Service Level Agreement - ANS" Portugali tõlkes.

SLA on kahe osapoole vahel sõlmitud leping: teenuse osutamist kavatsev üksus ja sellest kasu saada sooviv klient .

Nendes SLA-des või ANS-is täpsustatakse üksikasjalikult kõiki osutatava teenuse liike, samuti lepingutingimusi, teenuse kvaliteeti ja töö eest makstavat hinda.

See tähendab, et SLA põhipunkte saab kokku võtta järgmiselt:

  • Saadavate tulemuste määratlemine;
  • Arendatava tegevuse teostamise aeg;
  • Määratlege need, kes vastutavad tegevuse ja kaasamise eest;
  • Määrake kasutatavad tööriistad;
  • Täpsustage, milline on töö kvaliteet, mida tuleb täita;

Võib öelda, et SLA kehtib kõikides turusektorites, mis tegelevad teenuste osutamisega, kuid lepiti kokku, et see leping on seotud infotehnoloogia valdkonna ettevõtetega .

Lisateave infotehnoloogia tähenduse kohta.

SLA-sid peaks kontrollima spetsiifiliste meetodite ja näitajate abil, mis võimaldavad üldsusel, kes on huvitatud konkreetse teenuse hankimisest, tunnustada konkreetse ettevõtte või üksuse, kes neid täidab, kvaliteeti.

Populaarsed Kategooriad

Top