Soovitatav, 2020

Toimetaja Valik

Määratlus SLA

Mis on SLA:

SLA tähistab Service Level Agreement-i, mis tähendab " Service Level Agreement - ANS" Portugali tõlkes.

SLA on kahe osapoole vahel sõlmitud leping: teenuse osutamist kavatsev üksus ja sellest kasu saada sooviv klient .

Nendes SLA-des või ANS-is täpsustatakse üksikasjalikult kõiki osutatava teenuse liike, samuti lepingutingimusi, teenuse kvaliteeti ja töö eest makstavat hinda.

See tähendab, et SLA põhipunkte saab kokku võtta järgmiselt:

  • Saadavate tulemuste määratlemine;
  • Arendatava tegevuse teostamise aeg;
  • Määratlege need, kes vastutavad tegevuse ja kaasamise eest;
  • Määrake kasutatavad tööriistad;
  • Täpsustage, milline on töö kvaliteet, mida tuleb täita;

Võib öelda, et SLA kehtib kõikides turusektorites, mis tegelevad teenuste osutamisega, kuid lepiti kokku, et see leping on seotud infotehnoloogia valdkonna ettevõtetega .

Lisateave infotehnoloogia tähenduse kohta.

SLA-sid peaks kontrollima spetsiifiliste meetodite ja näitajate abil, mis võimaldavad üldsusel, kes on huvitatud konkreetse teenuse hankimisest, tunnustada konkreetse ettevõtte või üksuse, kes neid täidab, kvaliteeti.

Lemmik Postitused, 2020

Aka

Populaarsed Kategooriad

Top