Soovitatav, 2020

Toimetaja Valik

SEO

Määratlus Acculturation

Mis on Acculturation:

Acculturation on muutuste kogum, mis tulenevad kokkupuutest kahe või enama üksikisiku rühmaga, kes esindavad erinevaid kultuure, kui need on otseses ja pidevas kontaktis.

Acculturation on pideva iseloomuga kontaktide tulemus, mis üldiselt tähendab teatud kultuurielementide edastamist ühest ühiskonnast teise.

Kultuuri elementide edastamisele eelneb alati suhe, mis eeldab mõnede kultuuriliste elementide vastuvõtmist ja tagasilükkamist.

Akultureerimine viib sageli ühe või mitme kultuuri lagunemiseni selle liikmete vaheliste kontaktide mõjul.

Ühe või mitme kultuuri lagunemine on sageli rühmade vahel loodud kontaktide mõjul. Samuti on väga levinud omandatud elementide muutmine, põhjustades sotsiaalse disorganiseerumise, mis võib hõlmata eelmiste konfiguratsioonide täielikku või osalist kadumist, samuti teatud elementide liitmist uude konfiguratsiooni.

Mõiste assimilatsioon on see, mis määratleb kogu protsessi, mis on seotud akultureerimise protsessis osalevate inimeste isiksuse muutustega.

Populaarsed Kategooriad

Top