Soovitatav, 2020

Toimetaja Valik

Määratlus MP

Mis on MP:

Akronüüm MP tähistab riigiprokuratuuri, institutsiooni, kelle ülesanne on kaitsta Brasiilia ühiskonna kui terviku huve, kohustus olla erapooletu, vaba ja professionaalne oma pädevuse põhjustel.

Föderaalne põhiseadus, mille artikkel 127 on delegeeritud riigiametile õigusliku korra, demokraatliku korra ja sotsiaalsete ja individuaalsete huvide kaitsmiseks, ei ole kättesaadav. See on riigi jurisdiktsioonifunktsioonides väga oluline institutsioon.

Riigiprokuratuuril on autonoomia korraldada oma haldusülesandeid ja sõltumatust oma eelarve haldamiseks ja täitmiseks, olles allutatud ainult põhiseadusele ja kehtivatele õigusaktidele.

Prokuratuuri moodustavad organid on:

  • Föderaalne Riigiprokuratuur (MPU), mis hõlmab föderaalset avalikku ministeeriumi;
  • Tööministeerium;
  • Sõjaline prokuratuur (MPM);
  • Föderaalse ringkonna ja territooriumide avalik ministeerium (MPDTF);
  • Riigiprokuratuur (MPE).

Föderaalse avaliku ministeeriumi ja föderaalse avaliku ministeeriumi eest vastutab Vabariigi Presidendi peaprokurör, kelle määrab Vabariigi President pärast liidumaa senati heakskiitu.

Populaarsed Kategooriad

Top