Soovitatav, 2020

Toimetaja Valik

Määratlus OAB

Mis on OAB:

Akronüüm OAB tähistab Brasiilia advokatuuri. Advokatuur on kõrgeim organ, mis määrab Brasiilias advokaadi kutsealase praktika eeskirjad ja selle eesmärk on vastavalt põhikirja artiklile 44:

I - kaitsta põhiseadust, demokraatliku õigusriigi õiguskorda, inimõigusi ja sotsiaalset õiglust ning püüdma seaduste nõuetekohast kohaldamist, kiiret õigusemõistmist ning kultuuri ja juriidiliste institutsioonide parandamist;

II - edendada üksnes advokaatide esindamist, kaitset, valikut ja distsipliini kogu Brasiilia Liitvabariigis.

Brasiilias kasutatakse mõistet „Order” peaaegu eranditult advokaadi kutsealal. Teistes valdkondades, näiteks raamatupidamises, tuleb spetsialistid registreeruda föderaalnõukogus, mis reguleerib kutseala, antud juhul föderaalse raamatupidamisnõukogu.

Näiteks Portugalis säilitatakse mõiste „Organisatsioon, kus erinevate valdkondade spetsialistid on registreeritud”. Näide: arstide korraldus, raamatupidajate korraldus, juhtide korraldus jne.

Tellimuse läbivaatamine

OAB eksam või tellimuse eksam viitavad Brasiilia advokatuuri poolt õiguse lõpetajatele kohaldatavale eksamile. Korralduse eksamiga testitakse kandidaatide õigusalaseid teadmisi ja heakskiit võimaldab OAB-i tabelite lisamist advokaadi kutsealal tegutsemise põhitingimuseks.

Populaarsed Kategooriad

Top