Soovitatav, 2020

Toimetaja Valik

Määratlus Sotsiaalne haavatavus

Mis on sotsiaalne haavatavus:

Sotsiaalne haavatavus on kontseptsioon, mis iseloomustab üksikisikute rühmade seisundit, mis on ühiskonna marginaal, st inimesed või perekonnad, kes on sotsiaalse tõrjutuse protsessis, peamiselt sotsiaal-majanduslike tegurite tõttu.

Mõned peamised sotsiaalse haavatavuse seisundit iseloomustavad tunnused on ebakindlad eluaseme- ja kanalisatsioonitingimused, olematu elatusvahendid ja tuttava keskkonna puudumine.

Kõik need tegurid moodustavad sotsiaalse riski etapi, st kui üksikisik ei suuda tuvastatud sotsiaalmajandusliku tasakaalustamatuse tõttu enam kasutada teiste kodanike samu õigusi ja kohustusi.

Inimesed, keda peetakse sotsiaalselt haavatavateks, on need, kes kaotavad ühiskonnas esindavuse ja toetuvad nende ellujäämise tagamiseks üldiselt kolmandate isikute abile.

Vaata ka: sotsiaalse ebavõrdsuse tähendus ja sotsiaalse ebavõrdsuse põhjused.

Sotsiaalne haavatavus ei ole vaesuse sünonüüm, vaid tingimus, mis viitab konkreetse rühma või üksikisiku sotsiaalmajandusliku olukorra ebakindlusele.

Sotsiaalset haavatavust mõõdetakse vaesuspiiri kaudu, mille määravad inimeste tarbimisharjumused, mis võrdub poole miinimumpalgaga. Sotsiaalse haavatavusega rühmad langevad märkimisväärselt põhilise heaolu ja inimeste õigusega.

Üheks kõige efektiivsemaks hüpoteesiks, mille abil tagada keskmises ja pikas perspektiivis sotsiaalse haavatavuse vähendamine, on koolituse kasv, eriti hariduse ja kultuuri kvaliteet.

Mõned sotsioloogid usuvad, et selle puuduse ja üksikisikute professionaalsete võimaluste suurendamise tõttu on enamik teisi sotsiaalseid probleeme maha surutud.

Sotsiaalse haavatavuse indeks

Sotsiaalse haavatavuse indeks (IVS) on näitaja, mis võimaldab valitsustel üksikasjalikult kirjeldada riigi kõigi sotsiaalmajanduslike kihtide elutingimusi, identifitseerides ohustatud ja sotsiaalset riski.

Vaata ka: sotsiaalse küsimuse tähendus.

Populaarsed Kategooriad

Top