Soovitatav, 2020

Toimetaja Valik

Määratlus Moraalne

Mis on moraalne:

Moraal on kultuuri, hariduse, traditsioonide ja igapäevaelu kaudu omandatud reeglite kogum, mis juhib inimeste käitumist ühiskonnas.

Etümoloogiliselt on mõiste moraal pärit Ladina- moralidest, mille tähendus on "tolli suhtes".

Moraali poolt määratletud reeglid reguleerivad inimeste käitumise viisi, mis on moraali ja heade viisidega seotud sõna.

See on seotud iga kultuuri või ühiskonna poolt individuaalsest teadvusest ühiselt loodud väärtuste ja konventsioonidega, mis eristavad head kurjast või vägivalla rahu ja harmooniast.

Moraalsed põhimõtted, nagu ausus, headus, austus, voorus jne, määravad iga inimese moraalse tähenduse. Need on universaalsed väärtused, mis reguleerivad inimeste käitumist ning tervislikke ja harmoonilisi suhteid.

Eetiline ja moraalne

Moraal juhib inimese käitumist enne ühiskonna või teatud ühiskonnagrupi kehtestatud norme.

See erineb eetikast selles mõttes, et see kaldub hindama iga inimese moraalset käitumist oma keskkonnas. Kuid mõlemad soovivad sotsiaalset heaolu.

Lisateave eetika ja moraali tähenduse kohta.

Ahistamine

Vastavalt CLT (tööõiguse konsolideerimine) artiklile 483 tekib kiusamine siis, kui üksikisiku käitumine läheb kaugemale sotsiaalselt kehtestatud eeskirjadest või töölepingust.

Kiusamisele on iseloomulik pidev mittekonstruktiivne kriitika ja alandamine, kui nad on kannatanud.

Lugu moraal

Seda väljendit kasutatakse tavaliselt pärast lugu, mis näitab õppetundi, mida saab sellest narratiivist õppida. See on ilmselt üsna tavaline väljendusloomade ja populaarsete lugude väljend.

Moraalne filosoofias

Filosoofias on moraalil laiem tähendus kui eetikal, ja see määratleb „vaimu teadused”, mis mõtlevad kõigisse ilmingutesse, mis ei ole inimeses selgelt füüsilised.

Hegel eristas objektiivset moraali, mis viitab kuulekusele moraalsetele seadustele (mis on kehtestatud ühiskonna standardite, seaduste ja traditsioonidega); ja subjektiivne moraal, mis käsitleb kohustuse täitmist oma tahtega.

Kirjanduses, eriti laste kirjanduses, kõlbub moraal kokkuvõttena jutustatud ajaloost, mille eesmärk on edastada moraalseid väärtusi (õiged ja valed, head ja halvad, head või halvad jne), mida saab rakendada sotsiaalsetes suhetes.

Moraalne, amoraalne ja ebamoraalne

Amoraalse ja ebamoraalse määratluse on seotud moraaliga, kuid väljendavad erinevaid tähendusi.

Amoraalne on igasugune käitumine või olukord, mis on vastuolus moraali poolt kehtestatud põhimõtetega. Näiteks tagasihoidlikkuse puudumine, ebakindlus ja nii edasi.

Juba amoraalne käitumine või olukord on teadmiste puudumine või mõiste, mis on moraal. Amoraalse käitumisega inimesed ei tea teatud ühiskonna moraalseid põhimõtteid, seega ärge neid järgige.

Lisateave amoraalse ja ebamoraalse tähenduse kohta.

Lemmik Postitused, 2020

Populaarsed Kategooriad

Top