Soovitatav, 2020

Toimetaja Valik

Määratlus Epistemoloogia

Mis on epistemoloogia:

Epistemoloogia tähendab teadust, teadmisi, teaduslikku uuringut, mis käsitleb usku ja teadmisi, nende olemust ja piiranguid. See on sõna, mis pärineb kreeka keelest.

Epistemoloogia uurib teadmiste päritolu, struktuuri, meetodeid ja kehtivust ning seda tuntakse ka teadmiste teooriana ja seostatakse metafüüsika, loogika ja teaduse filosoofiaga. See on üks peamisi filosoofia valdkondi, ta mõistab teadmiste võimalust, st kas inimene on võimeline saavutama täielikku ja tõelist teadmist ja teadmiste päritolu.

Epistemoloogiat võib pidada ka teaduse filosoofiaks. Epistemoloogia tegeleb looduse, teadmiste päritolu ja kehtivusega ning uurib ka teaduslike teadmiste kindluse taset erinevates valdkondades, mille peamine eesmärk on hinnata selle tähtsust inimese vaimule.

Platoniga tekkis epistemoloogia, kus ta oli vastu teadmistele või veendumustele. Usk on subjektiivne vaatenurk ja teadmised on tõelised ja õigustatud uskumused. Platoni teooria ütleb, et teadmised on kogu teabe kogum, mis kirjeldab ja selgitab meid ümbritsevat looduslikku ja sotsiaalset maailma.

Epistemoloogia provotseerib kaks seisukohta, empiirik, kes ütleb, et teadmised peavad põhinema kogemusel, st elus peetaval ajal, ja ratsionalistlik seisukoht, mis kuulutab, et teadmiste allikas on põhjendatud, mitte kogemusi.

Geneetiline epistemoloogia

Geneetiline epistemoloogia koosneb teooriast, mille on välja töötanud psühholoog ja filosoof Jean Piaget. Geneetiline epistemoloogia on kokkuvõte kahest olemasolevast teooriast, apriorismist ja empiirilisusest. Piageti jaoks ei ole teadmised üksikisiku jaoks sünnipärane, nagu väidab apriorism. Samamoodi ei saavutata teadmisi ainult ümbritseva keskkonna jälgimise kaudu, nagu empiirilisus on. Piageti sõnul toodetakse teadmisi üksikisiku ja tema keskkonna vahelise koostoime tõttu vastavalt üksikisiku enda struktuurile.

Õiguslik epistemoloogia

Õiguslik epistemoloogia uurib tegureid, mis määravad õiguse päritolu, ja selle üheks eesmärgiks on püüda määratleda selle eesmärk. Õiguslik epistemoloogia on valdkond, mis on seotud järelemõtlemisega, mis toob kaasa arusaama õiguse mõistmise erinevatest viisidest. Õiguslik epistemoloogia käsitleb inimest kui ainulaadset olemust, kus igaüks esitab erinevaid mõtlemis- ja tegutsemisviise ning seetõttu võib seadusel olla mitu tõlgendust.

Konvergentne epistemoloogia

Konvergentne epistemoloogia on teoreetiline konstruktsioon, mille autoriks on Argentina psühhopedagoog Jorge Visca. Sellel epistemoloogial on see nimi, sest see koondab kolme valdkonna mõju: psühholoogiline, psühhoanalüüs ja sotsiaalne psühholoogia. See valdkond on tihedalt seotud psühhopedagoogiaga ja tegeleb õppimisnähtuse mitme osaga.

Lemmik Postitused, 2020

Populaarsed Kategooriad

Top