Soovitatav, 2020

Toimetaja Valik

Määratlus Kvoorum

Mis on kvoorum:

Kvoorum on seansi või arutelu jaoks nõutava minimaalse inimeste arvu mõiste.

Sõna tuli Briti kohtusse nimega " Kvoorumi kohtunikud ", kus liikmed tegutsesid solidaarselt, et teha kehtiv otsus, ja et see juhtuks, peaks vähemalt üks neist olema kohal.

Etümoloogiliselt pärineb see mõiste ladina keelest ("mis"), mis võib tõlkida "millest" või "kellelt".

Seda mõistet tuleks kasutada ainult seoses häälte või kogunemiste kohtumistega, mitte aga näiteks mitme pealtvaatajate või kuulajatega.

Näide: " Tänasel koosolekul ei olnud otsustusvõimeline otsustamine uue presidendi valimiseks ."

Samuti on olemas kvalifitseeritud kvoorum, mis on mis tahes kvoorum, mis on suurem kui lihthäälteenamus, st absoluutse häälteenamusega kvoorum.

Kvoorum on jagatud lihthäälteenamuse vahel, mis on siis, kui enamik inimesi peab olema kohal, et nõuda häälteenamust ja absoluutset häälteenamust, st kui häälte arvu ei saa ületada.

Portugalis räägitavas portugali keeles on sõna "kvoorum" kirjutatud "o" kirjas: kvoorum.

Populaarsed Kategooriad

Top