Soovitatav, 2020

Toimetaja Valik

Määratlus Sotsiaalne evolutsioon

Mis on sotsiaalne evolutsioon?

Sotsiaalne evolutsioonism on antropoloogia teooria, mis sätestab, et iga ühiskond algab ja areneb aja jooksul. Selle teooria kohaselt on kõigil ühiskondel, kui see algab, võimalus olla loomuslikum ja järk-järgult aeglasemalt ja järk-järgult arenev, muutudes seega tsiviliseeritumaks.

Evolutsioonismi teooria, mida tuntakse ka kui evolutsiooniteooriat, on sarnane mõiste, mis väidab, et liigid läbivad mutatsioone, mis lõpuks määratlevad nende vastavad evolutsiooni astmed.

Mõlemad mõisted põhinevad ideel, et evolutsioon on protsess, mis toimub järk-järgult, kuid sotsiaalne evolutsioon on allutatud sotsiaalsele antropoloogiale, mis peab ühiskonda tervikuna, st teostab analüüsi vaatluse kaudu võttes arvesse kultuuri, harjumusi, aspekte jne.

Juba evolutsioonilisuse teooria on allutatud bioloogilisele antropoloogiale ja on seisukohal, et organismid on võimelised muutuma keskkonna nõudluse järgi.

Charles Darwin ja evolutsiooniteooria

Charles Darwin (1809–1882) oli evolutsiooniteooria eest vastutav juhtiv teadlane. Aastal 1831 alustas ta ekspeditsiooni kogu maailmas koos botaanik John Stevens Henslow'iga, kes viibis inglise laeva nimega Beagle. Kahe sõbra ekspeditsioon kestis viis aastat (1831-1836) ja sel perioodil oli Darwinil võimalus teha erinevaid uuringuid ja jälgida erinevaid liike.

Ta järeldas, et kuigi paljud liigid on sarnased, läbivad nad aja jooksul mutatsioonid, mis võivad püsida järjestikustes põlvkondades. Mõnes mõttes mõjutasid need mutatsioonid liigi järjepidevust ja olid vastutavad selle eest, et mõned neist olid teistega võrreldes suurepärased.

Kuigi ta ei suutnud teada, miks need mutatsioonid juhtusid, järeldas Darwin, et mutatsiooniprotsessis muutusid mõned liigid tugevamaks ja lõpuks olid neil ka suurem järjepidevuse / ellujäämise kiirus. Siis tekkis loomuliku valiku mõiste, mis on evolutsiooniline protsess, kus tugev elujõulisus. See protsess on üks Darwinismi mõisteid.

Vaadake rohkem loodusliku valiku ja evolutsiooni teooriast.

Darwinism

Darwinism on evolutsiooniga seotud ideede ja kontseptsioonide kogum, kus peamine idee on see, et liik jääb elus tugevamaks ja / või paremini kohanenud keskkonnaga. See mõtteviis mõjutas otseselt sotsiaalse evolutsioonluse kontseptsiooni, mis tõi kaasa mõiste „ sotsiaalne Darwinism”, mis ütleb, et tugevamad ja / või keskkonnaga paremini kohanenud ühiskonnad jäävad ellu. Kahjuks on see mõiste toonud kaasa rida etnilisi ja ksenofoobseid probleeme, sest mõned ühiskonnad on pidanud ennast teistest paremaks.

Vaadake rohkem darwinismi ja evolutsioonilisuse kohta.

Kultuuriline areng

Kultuuriline evolutsioonism leiab, et ühiskondade areng tuleneb majanduskasvust ja muutustest. Nagu sotsiaalse darwinismi puhul, tekitas see probleeme erinevate rahvuste ja rahvuste vahel, kuna kõike, mis sarnanes Euroopa kultuurile, peeti arenenumaks kui see, mis oli kõige primitiivsemale kultuurile kõige lähemal.

Sotsiaalne evolutsioon ja kolonialism

Sotsiaalne evolutsioonism kinnitab, et ühiskonnad arenevad aja jooksul, uskudes, et mõned saavad teistest paremaks. See idee on otseselt seotud kolonialismi praktikaga, kus ühiskonnad, mida peetakse paremaks, kasutavad nn inferiore, et muuta need kolooniadeks.

Lemmik Postitused, 2020

WTF

Populaarsed Kategooriad

Top