Soovitatav, 2020

Toimetaja Valik

Määratlus Kohtuekspertiisi psühholoogia

Mis on kohtuekspertiisi psühholoogia:

Kohtuekspertiisi psühholoogia on psühholoogia valdkond, mida juriidilistele teadmistele lisandub kohtusüsteemis ja politseis, et aidata kaasa juhtumite lahendamisele.

Kohtuekspertiisi psühholoogia kasutab psühholoogia teadmisi ja tehnikaid, et jälgida protsessis või uurimises osalevate osapoolte profiile, et kontrollida nende motivatsiooni, kavatsusi või mis tahes muud elementi, mis aitab kaasa juhtumile.

Kuna tegemist on psühholoogia allüksusega, peab professionaal omama piirkonnas kõrgharidust ja sellele järgnevat spetsialiseerumist, kuna kohtuekspertiisi psühholoogial on oma organisatsioonid, koolitus ja uuringud.

Väärib märkimist, et nagu kõik seadusega seotud kutsealad, võivad selle omistused, nõuded ja omadused varieeruda vastavalt iga riigi õigussüsteemile. Näiteks Brasiilias ei ole ikka veel tavaline, et psühholoogid oleksid ainuõigused piirkonnale, vaid pakuvad vajadusel sellist teenust.

Kohtuekspertiisi psühholoogiat võib nimetada ka juriidiliseks psühholoogiaks, kuigi mõned autorid näevad viimast põhjalikumana.

Kohtuekspertiisi psühholoogia tähtsus

Kohtuekspertiisi psühholoogia edendab psühholoogia vahendite ja meetodite paranemist. Selle arengu olulised tulemused on järgmised:

  • tõhusamad rakendused kohtusüsteemis ja politseiuuringutes;
  • osapoolte humaniseerimine;
  • kohtlemist ja kohtulahendeid kohandatakse vastavalt juhtumile ja seega õiglasemalt .

Kui see on asjakohane, töötab kohtuekspertiisi psühholoogia õigusemõistmise abina, nii et kohtuekspertiisi psühholoogid tegutseksid täiesti erapooletult ja nende arvamused peaksid alati olema objektiivsed, st nad võivad mõlemat poolt soodustada.

Näited kohtuekspertiisi psühholoogia rakendustest

Allpool toodud näited ei ole ainsad olukorrad, kus kohaldatakse kohtuekspertiisi psühholoogiat. Sõltumata kohtuasja teemast (arutusel olevast õigusest) on pooltel õigus taotleda psühholoogi tehnilist arvamust.

Lisaks on kohtunikul täielik vabadus määrata psühholoog, kes tegutseb juhul, kui ta leiab, et see on asjakohane. Kuid kõige sagedasemad kohtuekspertiisi psühholoogia rakendused on seotud:

kostjate vaimse seisundi kohta kriminaalmenetluses

Juhtudel, kus väidetakse kostja hullumeelsust, on vaja hinnata tema süüdistatavust (vastutusvõime). Selleks analüüsib kohtuekspertiisi psühholoogia kostja psühholoogilist profiili, et teha kindlaks, mil määral on ta oma tegudest teadlik. Nendel juhtudel on tehniline aruanne lause määratlemiseks ülioluline.

töövõimetuse eest

Kohtuvaidlustes, et otsustada töövõimetuse eest hoolitsemise üle, hindab kohtuekspertiisi psühholoog kõigi osapoolte psühholoogilist profiili, et anda arvamus selle kohta, kes peaks isiku eest hoolitsema.

vägivalla ohule

Juhtudel, kus väidetakse vägivalla ohtu (sageli kodumaist), hindab kohtuekspertiisi psühholoog potentsiaalset ohvrit, potentsiaalset agressorit ja võimalikke tunnistajaid, et valmistada ette otsust, mis abistab kohtunikku otsuses.

vahendusele

Juhtudel, kus on kokkulepet, on kohtuekspertiisi psühholoogil võimalik aidata pooltel leida ühiseid huve ja lõpetada vaidlus.

Populaarsed Kategooriad

Top